Veel gestelde vragen

Over AMBER Alert

Wat is AMBER Alert?
AMBER Alert Nederland is het landelijke vermiste kinderen alarm en met meer dan 2 miljoen deelnemers en deelnemende organisaties het grootste burgerparticipatie-initiatief en bekendste voorbeeld van crowdsourcing in Nederland.

Het systeem wordt honderden keren per jaar ingezet bij urgente kindervermissingen via o.a. Twitter, Facebook, PC-screensavers en website banners. Zo’n vier keer per jaar wordt er een AMBER Alert verstuurd. Dan wordt het HELE systeem ingezet, omdat de politie vreest dat het leven van een vermist of ontvoerd kind gevaar loopt. Het hele land verandert dan in één grote opsporingsposter, doordat bijvoorbeeld ook reclameschermen, snelwegborden, apps, SMS en email worden ingezet. Een aanpak die werkt, want bij 64 procent van de AMBER Alerts werd het kind gevonden dankzij tips van onze meer dan 2 miljoen deelnemers. Het is daarmee zowel het grootste als het meest succesvolle burgerparticipatie-initiatief in Nederland.

AMBER Alert werd in 2008 opgericht door social enterprise Netpresenter en de Nederlandse politie. Het startsein voor AMBER Alert werd gegeven op 11 november 2008 door toenmalig minister van Justitie, Hirsch Ballin.

In Europees kader maakt AMBER Alert Nederland deel uit van AMBER Alert Europe.
Waar komt de naam AMBER Alert vandaan?
AMBER Alert Nederland werkt naar voorbeeld van het Amerikaanse AMBER Alert Plan dat al circa 600 kinderlevens heeft gered. Het systeem is genoemd naar Amber Hagerman uit Arlington, Texas. Amber werd in 1996 op 9-jarige leeftijd ontvoerd terwijl ze in de buurt aan het fietsen was en op een afschuwelijke manier vermoord. Het doel van alle AMBER Alert-initiatieven wereldwijd is zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te alarmeren bij een vermissing. Want hoe meer mensen uitkijken naar een kind, hoe groter de kans dat het kind snel en heelhuids wordt teruggevonden. Tijd blijkt steeds weer de grootste vijand van een ontvoerd kind.
Wat is een AMBER Alert?
Een AMBER Alert is een alarmbericht van de Nederlandse politie dat wordt verstuurd als er een kind ontvoerd wordt of vermist raakt. Met een AMBER Alert vraagt de politie iedereen uit te kijken naar het vermiste of ontvoerde kind, omdat ze vreest dat het leven of de gezondheid van het kind gevaar loopt.
Als de Nederlandse politie een AMBER Alert verstuurd, is de foto van het AMBER Alert-kind direct overal te zien: op TV, op snelwegborden, op reclameschermen, in bussen en op duizenden websites. Ook worden er ruim 2 miljoen AMBER Alert-berichten verstuurd o.a. via SMS, e-mail, Twitter, Facebook en Apps. Zo kan de kans op een goede afloop enorm worden vergroot.
De afgelopen jaren werd gemiddeld vier keer per jaar een AMBER Alert verstuurd. In 64 procent van die gevallen werd het kind gevonden dankzij tips die binnenkwamen op het AMBER Alert. AMBER Alert is daarmee het meest succesvolle burgerparticipatie-initiatief en het bekendste voorbeeld van effectieve crowdsourcing van Nederland. Het AMBER Alert-systeem wordt daarnaast honderden keren per jaar ingezet bij urgente kindervermissingen. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van Twitter, Facebook, PC-screensavers en website banners
Wie is verantwoordelijk voor AMBER Alerts?
De politie, ofwel het Landelijk bureau vermiste personen (LBVP), onderdeel van de Landelijke Eenheid binnen de Nationale Politie, is verantwoordelijk voor de inhoud van de AMBER Alerts. Zij hanteren hierbij strikte criteria.
Voor AMBER Alert is de politie een unieke samenwerking aangegaan met softwarebedrijf Netpresenter.
Hoe weet ik of een kind waar een AMBER Alert voor is uitgestuurd al is teruggevonden?
Als een kind wordt teruggevonden nadat er een AMBER Alert is uitgegaan, wordt dit vermeld op de nieuws-pagina van deze website. Dit is ook te zien op de AMBER Alert homepage.
Wat is het verschil tussen AMBER Alert en Burgernet?
Een AMBER Alert wordt uitgestuurd als er een kind is ontvoerd of vermist en men vreest dat het leven of de gezondheid van dit kind gevaar loopt. Dit systeem wordt dus alleen in zeer urgente gevallen van kinderontvoering ingezet. Een AMBER Alert is altijd landelijk en wordt via alle soorten media verstuurd – van Twitter en Facebook tot SMS, email, snelwegborden, TV, radio, websites en reclameschermen. Als er een AMBER Alert wordt verstuurd, ziet u de foto van het vermiste kind dus echt overal. Wil je AMBER Alerts ontvangen, moet je je aanmelden. Meer dan 2 miljoen mensen en duizenden organisaties hebben dat al gedaan.
Burgernet is een lokaal systeem waarbij je een spraakbericht of SMS ontvangt op je mobiele telefoon als er in jouw buurt iets aan de hand is. Je wordt dan gevraagd om uit te kijken naar een verdacht persoon of vermist voertuig. In tegenstelling tot een AMBER Alert-bericht, bevat een Burgernet-bericht geen foto. Net als voor AMBER Alert, moet je je voor Burgernet aanmelden.
Wat is het verschil tussen AMBER Alert en NL Alert?
Een AMBER Alert wordt uitgestuurd als er een kind is ontvoerd of vermist en men vreest dat het leven of de gezondheid van dit kind gevaar loopt. Omdat het bij een AMBER Alert altijd gaat om heel zorgwekkende zaken, is een AMBER Alert altijd landelijk. Om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te bereiken, wordt een AMBER Alert via alle soorten media verstuurd – van Twitter en Facebook tot SMS, email, snelwegborden, TV, radio, websites en reclameschermen. U ziet de foto van het AMBER Alert-kind dan dus echt overal.
Om AMBER Alerts te ontvangen, moet je je aanmelden. Meer dan 2 miljoen mensen en duizenden organisaties hebben dit sinds 2008 al gedaan.
NL Alert is een nieuw alarmsysteem dat de overheid kan inzetten bij een ramp, in aanvulling op de bekende sirene. Met NL-Alert kan de overheid alle mobiele telefoons in een bepaald gebied een waarschuwingsberichtje sturen, bijvoorbeeld als er door een brand giftige stoffen in de lucht zijn. Dit berichtje is kort, en bevat alleen tekst, geen beeld. Om NL-Alert berichten te ontvangen moet je mobiele telefoon hiervoor ingesteld zijn. Niet alle mobiele telefoons zijn geschikt om NL-Alert berichten te ontvangen.

Waarom AMBER Alert

Wanneer wordt een AMBER Alert uitgestuurd?
Enkele keren per jaar zijn er vermissingen, waarbij het risico voor het vermiste kind veel groter dan normaal is. Bijvoorbeeld als een kind ontvoerd wordt door een onbekende. Voor deze bijzondere gevallen is het AMBER Alert ontwikkeld. Lees hier meer over de criteria.
Omdat bij iedere vermissing van een kind publiciteit kan helpen, vragen we ook aandacht voor vermiste kinderen waarvoor geen AMBER Alert wordt verstuurd. Dit gebeurt via de Twitter en Facebook.
Waarom wordt er niet bij iedere vermissing een AMBER Alert verstuurd?
Een AMBER Alert zet het hele land op zijn kop. De foto van het AMBER Alert-kind is dan direct overal te zien. Dat kun je niet iedere dag doen, want dan zou het mensen niet meer opvallen. Er zijn dus strikte criteria opgesteld; alleen bij de meest urgente vermissingen wordt een AMBER Alert verstuurd. Het gebruik van AMBER Alerts bij minder risico opleverende vermissingen zou het speciale effect van het systeem wegnemen. Maar wat dan bij andere vermissingen? Iedere dag raken er in Nederland immers kinderen vermist. Gelukkig worden ze na kortere of langere tijd vrijwel allemaal levend teruggevonden. Het gaat dan vooral om kinderen die weglopen. Natuurlijk kan ook bij dat soort vermissingen publiciteit helpen om het vermiste kind terug te vinden. Daarom vragen we ook aandacht voor deze kinderen, via de Twitter en Facebook.
Wat is het verschil tussen een AMBER Alert en een urgente vermissing?
Een AMBER Alert wordt landelijk verstuurd en zet heel Nederland op zijn kop. De foto van het AMBER Alert kind is dan direct overal in het land te zien. Alleen bij de meest urgente vermissingen wordt een AMBER Alert verstuurd. Hiervoor zijn strikte criteria opgesteld. Een AMBER Alert kun je namelijk niet iedere dag uitsturen, want dan zou het mensen niet meer opvallen. Echter, bij sommige andere urgente vermissingen, kan publiciteit ook helpen om het vermiste kind snel terug te vinden. Daarom vragen we via Twitter en Facebook uw hulp bij het terugvinden van deze kinderen. Ook kan het voorkomen dat de politie mensen die in de buurt wonen (en die zich hiervoor hebben aangemeld) een SMS stuurt om te vragen naar het kind uit te kijken.

Voorlichting en informatie

Wat kan ik mijn kind vertellen over het onderwerp ‘ontvoering’?
Kinderontvoering komt gelukkig zelden voor. Toch is het wel belangrijk dat een kind weet wat te doen mocht het ooit te maken krijgen met een (poging tot) ontvoering. Daarom geeft het Landelijk Bureau Vermiste Personen enkele tips voor ouders over voorlichting van hun kinderen. Uiteraard kunnen ook leraren hierover in de klas praten.
Lesmateriaal voor in de klas kunt u via deze link downloaden.
Bekijk de preventietips voor ouders en kinderen.
Bekijk ook de korte voorlichtingsfilm.
Waar vind ik informatie voor een spreekbeurt?
Op deze website is heel wat informatie te vinden. Op de perspagina vind je o.a. posters, foto’s, folders, het logo en een kleurplaat.
Waar vind ik AMBER Alert-posters, flyers en banners?
Op de perspagina vind je o.a. posters, foto’s, folders, het logo en een kleurplaat.
Alleen actief tijdens een AMBER Alert:
Mag ik het AMBER Alert-logo gebruiken?
Ja, dat mag, maar alleen om AMBER Alert Nederland te promoten of te steunen. Niet toegestaan is elk gebruik van het logo waarbij (onjuist) wordt gesuggereerd dat u een partner of mede-initiatiefnemer van AMBER Alert bent, of waarbij het logo op welke wijze dan ook commercieel wordt geëxploiteerd. Download het AMBER Alert logo (high res/low res) Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Wie is het meisje dat op het AMBER Alert beeldmateriaal staat?
Het betreft hier een voorbeeld-AMBER Alert. Dit meisje is dus niet echt vermist.

Aanmelding voor AMBER Alert

Hoe ontvang ik AMBER Alerts?
Lees hier hoe u AMBER Alerts kunt ontvangen.
Waarom is het zo belangrijk dat veel mensen AMBER Alerts ontvangen?
Hoe meer mensen zich aanmelden voor AMBER Alert, hoe meer extra ogen en oren de politie heeft bij het opsporen van vermiste kinderen. Het vergroten van het bereik van het AMBER Alert, vergroot de kans dat een kind uiteindelijk wordt gevonden. Het is dus van levensbelang dat je helpt. En vrienden en kennissen vraagt zich ook aan te melden voor de gratis AMBER Alert-berichten.
Kun je ook in het buitenland AMBER Alerts ontvangen?
Jazeker. Indien u in het buitenland woont, vult u gewoon geen postcode in.
Moet ik voor de AMBER Alerts betalen?
Nee, ontvangst van alle AMBER Alerts is geheel gratis. Meld je dus nu aan voor ontvangst van AMBER Alerts.
Kan ik mijn hele organisatie aanmelden voor AMBER Alert?
Natuurlijk, graag zelfs. Aanmelden van alle mobiele telefoons van uw organisatie kan bij meer dan 100 mobiele nummers. Stuurt u hiervoor een mail naar info@amberalertnederland.nl met:
  1. Een lijst van de aan te melden mobiele nummers in een CSV bestand. Begin altijd met 00316 voor Nederlandse nummers.
    Voorbeeld: 0031601234567;
  2. Een getekende akkoordverklaring. Klik hier voor de standaardverklaring.

Wat kun je nog meer doen?

Hoe kan ik nog meer helpen?
Lees hier hoe u nog meer kunt helpen.
Ik heb een vermist kind gezien. Wat doe ik?
Ziet u een vermist kind? Bel dan direct de Opsporingstiplijn van de politie: 0800 6070 (vanuit het buitenland +31 79 345 9876). Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.

Bij een vermissing

Wat doe ik als mijn kind vermist wordt?
Is je kind vermist? Waarschuw dan via het alarmnummer 112 onmiddellijk de politie als:
  • Het kind jonger is dan 12 jaar
  • Het kind een lichamelijke en/of verstandelijke beperking heeft
  • Het kind directe medische zorg nodig heeft
  • Het kind verdwenen is onder verdachte omstandigheden
Let op! Wanneer een klein kind vermist wordt, zoek dan eerst op plaatsen waar het kind gevaar loopt, zoals bij een vijver of zwembad, bij sloten of op straat of andere zulke plaatsen. Ga dan pas kijken op plaatsen waar het kind mogelijk is, maar waar het geen gevaar loopt. Houd er rekening mee dat kleine kinderen zich soms ergens verstoppen en dan in slaap vallen. Neem in overige gevallen direct contact op met de politie in uw regio via 0900 8844. Meer informatie over wat te doen bij een vermissing is te vinden op de website van het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de politie.
Kan ik zelf vermissingen op AMBER Alert plaatsen?
Nee, dat doet het Landelijk bureau vermiste personen, onderdeel van de Landelijke Eenheid binnen de Nationale Politie en verantwoordelijk voor AMBER Alerts.

Technische vragen

De ontvangst van AMBER Alerts

Ontvang ik ook bericht (afmelding) als het AMBER Alert is ingetrokken?
Niet via SMS of email. Wel informeren we je over het verloop van de vermissing van een AMBER Alert-kind via onze website en via sociale media zoals Twitter en Facebook
Kan ik AMBER Alerts ontvangen op mijn smartphone, tablet of mobiele telefoon?
Ja, er zijn verschillende manieren om AMBER Alerts op smartphones, mobiele telefoons of tablets te ontvangen:

Per SMS

Ik heb een probleem met AMBER Alert SMS Alerts. Waar kan ik terecht?
Vragen over de AMBER Alert SMS Alert, of bijvoorbeeld problemen met aan- of afmelding? Stuur dan een e-mail met de vraag naar smsvragen@amberalertnederland.nl.
Ontvang ik ook ’s nachts SMS-jes van AMBER Alert?
Als u zich hiervoor aanmeldt, dan kunt u inderdaad ook ‘s nachts tussen 22:00 uur en 06:00 uur SMS-jes van AMBER Alert ontvangen.

Heeft u zich al eerder voor AMBER Alert aangemeld, dan ontvangt u ’s nachts nog geen AMBER Alerts per SMS. Om ook ’s nachts AMBER Alerts via SMS te ontvangen, SMS NACHT AAN naar 5100.

Wilt u ’s nachts geen AMBER Alerts per SMS meer ontvangen? Stuur een SMS met de tekst NACHT UIT naar 5100.
Ontvang ik ook bericht bij urgente vermissingen in mijn buurt?
Als u zich hiervoor aanmeldt, dan kunt u inderdaad ook SMS-jes bij urgente vermissingen in uw buurt ontvangen. De politie, ofwel het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP), beslist of er een locatie specifiek SMS-bericht uitgestuurd wordt voor een urgente vermissing. Heeft u zich al eerder voor AMBER Alert aangemeld, dan ontvangt u nog geen SMS berichten bij vermissingen in uw buurt. Wilt u ook SMS-berichten ontvangen bij urgente vermissingen in uw buurt? SMS dan AMBER AAN + [je postcode] naar 5100. Voorbeeld: AMBER AAN 1234 AB.

Via een App

Werkt de App ook op een tablet?
Ja, de AMBER Alert Nederland App (beschikbaar voor iOS en Android) is ook geschikt voor tablets. Voor de meeste functionaliteiten is wel een internetverbinding nodig. Ook is bellen, bijvoorbeeld met de politie, met een tablet meestal niet mogelijk.

Per e-mail

Hoe wijzig ik het mailadres waar ik AMBER Alerts op ontvang?
Klik hier om uw oude e-mail adres (mocht dit wenselijk zijn) uit te schrijven. Via deze website kunt u zich daarna met uw nieuwe e-mail adres aanmelden voor de ontvangst van AMBER Alerts.
Ik krijg emails niet binnen/ ze komen in mijn spam-filter terecht. Hoe kan dit?
Om zeker te weten dat AMBER Alert emails goed binnenkomen, is het handig om het adres noreply@amberalertnederland.nl toe te voegen aan uw adressenlijst. Zo wordt de mail niet gezien als spam.

Via sociale media

Kan ik ook AMBER Alerts ontvangen via Twitter en Facebook?

Als PC popup en screensaver

Voor welke computers is de AMBER Alert-software geschikt?
AMBER Alert-software is geschikt voor iedere computer met Windows (van 95 tot en met 8) en een internetverbinding. Bij grote LCD- of plasmaschermen moet een Windows PC of ‘thin client’ zijn gekoppeld aan het scherm.
Draait de AMBER Alert-software ook op Mac en Linux?
De AMBER Alert-software draait op alle versies van Windows (95 tot en met 8). Een uitbreiding naar andere besturingssystemen zoals MacIntosh staat niet gepland, maar je kunt je natuurlijk wel aanmelden voor ontvangst van AMBER Alerts via bijvoorbeeld e-mail, SMS, Twitter of Facebook.
Ook heeft een externe partij, Compu-Link, een AMBER Alert client voor Linux ontwikkeld. Deze client valt buiten de verantwoordelijkheid van AMBER Alert.
Ik krijg de software niet geïnstalleerd. Wat doe ik?
Om software te installeren dient je Administrator-rechten te hebben. Anders installeert de software niet of krijg je een foutmelding ("Toegang geweigerd"). Als je inlogt als Administrator kun je de software wel installeren. Neem hiervoor eventueel contact op met de systeembeheerder van je organisatie.
Kost AMBER Alert-software veel computergeheugen?
Nee, het enige wat je op de computer moet installeren is een klein stukje software (de Netpresenter Player). Deze software neemt bijna geen ruimte in beslag (ongeveer 1MB).
Wat gebeurt er als ik al een screensaver of beeldkrant (narrowcasting) heb?
De AMBER Alert screensaver of Beeldkrant is gebaseerd op Netpresenter-software, en vervangt je huidige screensaver of narrowcasting-presentatie.
Wil je dit niet? Meld je dan aan voor de Pop-up Alert, of meld je aan voor ontvangst van AMBER Alerts via Twitter, Facebook, Email of SMS.

Als RSS Newsfeed

Hoe krijg ik AMBER Alerts op mijn website?

Eigen add-ons en webapplicaties

Hoe maak ik mijn AMBER Alert add-on beschikbaar voor anderen?
Heb je zelf een add-on voor AMBER Alert gemaakt? We zijn erg benieuwd! Neem contact met ons op.
Hoe koppel ik mijn (web)applicatie met AMBER Alert?
Hier staat een PDF-document dat de koppelingsmogelijkheden met AMBER Alert beschrijft.

Veiligheid

Bevat AMBER Alert spyware of adware?
Nee, alle AMBER Alert-berichten zijn reclamevrij. Uw privacy is bovendien volledig gewaarborgd. De AMBER Alert-software is gegarandeerd volledig vrij van spyware en adware.